logo

 

MacAlmaMacAlma on kalenteriohjelma Macintosh-tietokoneille.

 

MacAlma on jo yli 20-vuotias, runsaasti varusteltu kalenteriohjelma!

 

Ominaisuudet

– ”ikuinen” kalenteri
– nimipäivät: suomalaiset, ruotsinkieliset ja ortodoksiset nimet
– suomalaiset juhlapäivät
– suomalaiset liputuspäivät
– suomalainen viikkonumerointi ja viikkojärjestys
– auringon nousu- ja laskuajat sekä kuun vaiheet
– viestit ja tapahtumat halutuille päiville
– nimipäivien haku
– tietyn päivän haku tietyltä vuodelta
– tulostettavat vuosi- tai kuukausikalenterit (ilman nimipäiviä)
– sekuntikello
– munakello
– analoginen kello, jossa kellotauluna on MacAlman ikoni
– sarja-ajastin
– tehtävälista
– salasanageneraattori yhdelle tai useammalle salasanalle samanaikaisesti
– päiväkirja
– kuluvan ajan seuranta
– ajastuksella käynnistettävät ohjelmat

kalenterisivu

 

Kaksi kalenterimuotoa

Päivyri, jossa näkyvät yhden kuukauden päivät ja viikot, kuluvan päivän nimipäivä- ja juhlapäivätiedot tai
Viikkokalenteri, jossa näkyvät viikon tapahtumat, nimipäivä- ja juhlapäivätiedot sekä 312 kuukauden päivät ja viikot.

 

Muotoilu

– Sekä Päivyrin että Viikkokalenterin väritystä ja fontteja voi muuttaa melko vapaasti.
– Parhaiten näissä ikkunoissa toimivat TrueType-fontit, joissa on samassa fonttisalkussa normaalin leikkauksen lisäksi myös bold ja italic.
– Päivyri-ikkunan kokoa muutettaessa tekstin koko muuttuu ikkunan kokoa vastaavasti niin, että asettelu pysyy koosta riippumatta samana. Toisin sanoen suuremmassa ikkunassa on suurempi tekstinkoko kuin pienemmässä.
– Viikkokalenterissa fonttien kokoa voi muuttaa valikkokomennolla Muoto > Peruskirjasimen koko

– Kalenteri-ikkunat saa läpinäkyviksi silloin kun ikkuna ei ole aktiivinen.

 

Viikkokalenteri

– Viikkokalenteri viikkotapahtumat näytetään tuntijakoisesti.
– Tapahtumakentän ylin solu on koko päivän tapahtumille, seuraavat solut rullaavat tunneittain. Kerrallaan näkyvän tuntimäärän ja aloitusajan voi säätää haluamakseen asetuksista.
– Nimipäiväkentän ja tapahtumakentän koko muuttuu tarpeen mukaan niin, että nimipäiväkentältä näytetään kaikki nimipäivät, juhlapäivänimet ja auringon nousu- ja laskuajat, jos ne on asetuksista säädetty näkymään.
– Viikkokalenterin koko voi pienimmillään olla kolmen pienen kuukausikalenterin korkuinen ja pienen kuukausikalenterin levyinen.
– Vasemmalla näkyviä pieniä kuukausikalentereita näkyy enimmillään 12, jos näytön resoluutio sallii niin suuren ikkunakoon.
– Viikkokalenterin näkymäksi voi vaihtaa työkalupalkista myös kuukausinäkymän. Silloin viikkotapahtumien ja nimipäivien tilalle tulee iso kuukausikalenteri, jossa jokaisen päivän tapahtumista näkyy vain yksi rivi niin pitkälle, kuin tila sallii. Myös juhlapäivänimet ja liputuspäivät näkyvät tässä muodossa.

– Viikkokalenteri-ikkuna yläosaan saa laitetuksi info- tai muistutustekstin itselleen. Siihen liittyvät säädöt saa esiin valikkokomennolla Muokkaus > Syötä infoteksti... tai infotekstin kohdevalikolla. Mikäli infotekstiä ei ole käytössä, ei kohdevalikkokaan ole käytettävissä. Infotekstiksi voi syöttää myös tapahtumakentällä aktivoidun tekstin tapahtumakentän kohdevalikolla.

 

Erityistoimintoja

– Päivästä päivään ikkuna näyttää valittujen päivien välisen ajan sekunteina, minuutteina, tunteina, päivinä, viikkoina, kuukausina ja vuosina sekä ikänä.

– Kuvallinen kuukausikalenteri (a4-kokoinen tuloste) ja Kuukausikalenteri (a5a3-kokoinen tuloste).

– On mahdollista tehdä useampia Päivyri- tai Viikkokalenteri-ikkunoita samanaikaiseen käyttöön, voi vertailla kahden tai useamman viikon tapahtumia samanaikaisesti.

– Kellonaikaan sidottuja päivittäistapahtumia voidaan monistaa toistuvaksi viikoittain, tiettyinä viikonpäivinä, kuukausittain tai tiettyinä kuukauden päivänä.

– Kalenterien ja Viikkokalenterin nimipäiväkenttien kohdevalikoilla voidaan kopioida kyseinen päiväys apupöydälle sijoitettavaksi muuhun ohjelmaan. (Vihje: kun olet avannut kohdevalikon, paina vaihtonäppäin alas ja valitse sitten toinen pitkistä päiväyksistä, niin kopioidun tekstin ensimmäinen kirjain on iso.)

– Käyttäjän syöttämät vuosittain toistuvat merkkipäivät (syntymäpäivät, hääpäivät yms.) näkyvät sekä Päivyrissä että Viikkokalenterissa nimipäivien jatkona ja kuukausikalenterissa muista poikkeavalla korostusvärillä.

– Kalentereihin saa näkyviin auringon nousu- ja laskuajat. Laskennan pohjaksi on valittavissa suurin osa Suomen paikkakunnista.

 

Muistio

– Muistioon voi lisätä tarpeellisia tekstejä joko kirjoittamalla suoraan tekstikenttään (tekstin alusta tulee otsikko, jonka voi halutessaan muuttaa) tai raahaamalla valmiin tekstin tekstikentän päälle.
– Tekstiä voi muotoilla Muoto-valikon komenneilla tai voi avata Näytä fontit -komennolla fonttipaletin, jonka vasemmassa alareunassa (kun paletti on riittävän iso) on ratas-painike. Sieltä saa käyttöön tarkemmat typografiset komennot sen mukaan, mitä kullakin fontilla on käytettävissä.
– Tekstikentälle saa viivaimen.
– Tekstistä saa näkyviin näkymättömät merkit (välilyönnit, rivinvaihdot, tabulointimerkit).
– Työkalupainikkeella voi valitun tekstin kopioida Viikkokalenterin infotekstiksi.
– Työkalupainikkeella voi valitun tekstin kopioida halutun päivän kalenteriin. (Poisto tehdään valitsemalla sama rivi listauksesta ja painamalla Vie kalenteriin -painiketta. Tällöin valintaikkunassa näkyy painikkeiden päällä teksti ”Kalenterissa [päiväys] näkyy merkintä:” sekä kalenteriin viety teksti. Poista merkintä -painikkeella tämä lähtee pois.)
– Myös Muistion Muokkaa-valikossa on runsaasti oikeinkirjoitukseen, korvaukseen ja muutoksiin sekä tekstin puhumiseen liittyviä komentoja.

 

Dock-ikoni

– Dock-ikoniksi voidaan valita normaali ohjelmaikoni tai kuukauden ja päivän näyttävä vaihtoehto.
– Asetuksista voidaan valita, näyttääkö Dock-ikoni sen, jos päivittäistapahtumissa on kuluvalle päivälle merkintä.

– Dock-valikosta on mahdollista kopioida kuluvan päivän päiväys lyhyessä tai pitkässä muodossa sijoitettavaksi tekstidokumenttiin tms. (Jos halutaan pitkässä muodossa olevan päiväyksen alkukirjain valmiiksi isona, täytyy kopioitaessa pitää vaihtonäppäintä painettuna.)

– Dock-valikosta on mahdollista avata MacAlman ikkunat suoraan aktivoimatta itse ohjelmaa ensin.

 

Tehtävälista

– Tehtävälistan kohteet saadaan näkymään päivittäitapahtumissa haluttuna päivänä.

 

Ajanottokello ja munakello

– MacAlman Sekkari on sekuntikello ajanottoon tai munakello vähenevän ajan laskentaan. Sekkareita voi olla samaan aikaan käytössä useampia.
– Sekkareissa on loki-toiminto, jolloin on jälkeenpäin mahdollista tarkistaa ajanottoon liittyvät toimenpiteet, tapahtuma-ajat ja kestot.
– Sekkareiden lokitiedot voi tallentaa dokumenteiksi.

– Sekkarin munakellossa voidaan ottaa käyttöön yksilölliset äänet Sekkarin valikkokomennolla Muokkaus > äänimerkki. Valintaikkuna avautuu automaattisesti järjestelmäasetusten äänikansioon, mutta muitakin ääniä voidaan käyttää (esimerkiksi tiedostomuodot mp3, acc, aiff, midi jne.).

– Ajanottokellon iso näyttöikkuna näyttää sekkarin ajan niin suurena kuin näytölle sopii (ikkunan koko on säädettävissä pienemmäksi).
– Avautuu valikkokomennolla Arkisto > Iso numeroikkuna.
– Ikkunan kohdevalikolla voi vaihtaa ikkunan värimaailman toiseksi. Näin on helpompi erottaa useamman sekkarin näytöt toisistaan.

– Sekkarissa on mahdollisuus kuunnella ajan edistyminen puhuttuna 15 sekunnin välein.

 

Kalentereiden tulostus

– Kalentereita voi tulostaa monessa muodossa vuosikalenterista kuvalliseen kuukausikalenteriin. Versiosta 9.0 lähtien on tulostettavissa myös Personal Planner A5 -kalenterisivuja päivittäisnäkyminä ja viikko- tai kuukausiaukeamina.

Rekisteröitynyt käyttäjä voi tulostaa MacAlma-kalenteristaan halutulle aikavälille A5-kokoisia Personal Planner -kalenterisivuja joko A5-kokoiselle paperille tai A4-kokoiselle paperille, jolloin tulostetut paperit leikataan kahdeksi. Tulosteet tulevat kaksipuolisina. Tulosteet voivat olla kalenterisivuja, kuukausikalentereita, viikkosivuja joko päivät allekkain tai vierekkäin.
  Kalenterisivut voidaan tulostaa sivun tai neljän sivun kokonaisuuksina. Mukana on myös mahdollisuus tehdä pienennetyille kalenterisivuille tarkoitettuja tulosteita.
  Kuukausiaukeaman takasivulle on mahdollista laittaa haluamansa kuva tai kirjoittaa sinne haluamansa tekstiä. Viikkosivujen tulosteisiin voi lisätä symbolit, kentät ja laadut päivittäisille saavutuksille, jos haluaa seurata esimerkiksi kävely- tai pyöräilymatkojaan tai seurata alkoholikulutuksen määriään.

Sarja-ajastin

– Sarja-ajastimeen voi luoda useita peräkkäin toimivia ajastimia.
– Jokaisen ajan saa määriteltyä yksilöllisesti.
– Jokaiseen ajastimen alkuun voi määritellä puhuttavan tekstin. Tämä edellyttää, että Järjestelmäasetuksissa on määritelty järjestelmän puheääni sille kielelle, jota halutaan käyttää. OSX 10.11 -järjestelmässä (ja sitä edellisissä) määrittely tehdään kohdassa Sanelu ja puhe > Teksti puheeksi ja macOS 10.12. kohdassa Käyttöapu > Puhe. Jos valikossa ei näy sopivia, Muokkaa -komennolla niitä voi hakea lisää. Suomeksi puhuvat Mikko ja Satu.
– Jokaiseen ajastimeen voi määritellä lopetusäänen.
– Sarja-ajastuksen etenemistä voi seurata Sarja-ajastin ikkunassa tai erillisessä isossa näyttöikkunassa, jonka väriteeman voi vaihtaa kohdevalikolla.
– Ajastusten järjestystä voi muuttaa raahaamalla hiirellä. Optio-näppäin painettuna valittu ajastus voidaan kopioida uuteen kohtaan.
– Ajastuksen voi aloittaa mistä ajastuksesta vain käyttämällä kohdevalikkoa.
– Näkyvissä olevan sarja-ajastusryhmän voi exportata tiedostoksi jonka voi lähettää kaverille ja pudottaa sarja-ajastusikkunaan uudeksi sarja-ajastusryhmäksi. Sarja-ajastuksen ei tällöin tarvitse olla tallennettu eikä importoitua sarja-ajastusryhmää automaattisesti tallenneta.

Päiväkirja

– Päiväkirjaan voi merkitä kuluvalle päivälle (tai mille tahansa päivälle) merkintöjä, jotka haluaa pitää muistissa.

Kuluvan ajan seuranta

Kuluvan ajan seuranta -ikkunaan voi kirjata tapahtumat tai merkkipäivät, joihin tai joista haluaa seurata kuluvaa aikaa mieleisinään aikayksikköinä.

Ajastuksella käynnistettävät ohjelmat

– Tämän ikkunan avulla käytetään ominaisuutta, jossa voidaan avata tiedosto oletusohjelmallaan tai tietyllä halutulla ohjelmalla (jos se osaa kyseisen tiedoston avata), tai avata vain pelkkä ohjelma
– tiettynä hetkenä yhden kerran tai toistuvasti
– päivittäin samaan aikaan
– arkipäivisin samaan aikaan
– tiettynä viikonpäivänä samaan aikaan
– tiettynä kuukauden päivänä samaan aikaan
– Ikkunan päälle raahatut nettiosoitteet saa avautumaan haluttuna aikana, mutta ne avautuvat aina vain sillä selaimella, joka käyttöjärjestelmän tasolla on valittu oletusselaimeksi.

 

Haut

– Nimipäivän haussa voi käyttää jokerimerkkiä (wild card) ”*” nimen etuosan tai loppuosan korvaamiseen. Muunlainen jokerimerkkien käyttö ei ole tuettua. Toisin sanoen nimen hakukenttään kirjoitettu ”Ma*” löytää kaikki Ma-alkuiset nimet ja ”*ti” kaikki ti-loppuiset nimet. Kun käyttää jokerimerkkiä, on hakukentässä käytettävissä myös kohdevalikko.

– Hae juhla- ja liputuspäivät -komento avaa ikkunan, jossa listataan kaikki juhlapäivät.

– Tiettyä päivämäärää voi hakea suoraan Viikkokalenterin ikkunasta.

 

Lataa

MacAlma 9.5

Mac OS X 10.11+ (Näytön koko vähintään 1024*768)

Versiot vanhempia käyttöjärjestelmiä varten

MacAlma 8.5 – Mac OS X 10.7.5+ (Näytön koko vähintään 1024*768)

MacAlma 7.5 – Mac OS X 10.6.8 (Näytön koko vähintään 1024*768)

 

Rekisteröinti

Ohjelmaa voi käyttää ilmaisohjelmana, jolloin joissakin ikkunoissa näkyy merkintä rekisteröimätön eivätkä Personal Planner -tulostukset ole mahdollista. Käyttäjä voi rekisteröidä ohjelman 9 eurolla, jolloin kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä. MacAlma voidaan rekisteröidä alla olevan PayPal -linkin avulla PayPalin suojatulla sivulla.

 

PayPalin hyväksyntämerkki

 

Muut ohjelmat   |   Sivun yläosaan